Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Hương Trà, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 4.875,8 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 976/QĐ-UBNDngày 31/08/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 12/09/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường Tứ Hạ, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Bình, thị xã Hương Trà; cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Số tờ bản đồ địa chính

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Khu quy hoạch tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình

1

1

31

27

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 2 mặt tiền đường TL16 và đường hiện trạng

324,9

200.000

64.980.000

6.000.000

2

2

32

27

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

363,9

180.000

65.502.000

6.000.000

3

3

33

27

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

398,5

180.000

71.730.000

6.000.000

4

4

34

27

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

433,5

180.000

78.030.000

6.000.000

5

5

35

27

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền

468,5

180.000

84.330.000

6.000.000

6

6

37

27

VT1, đường TL16 - đoạn 1; 2 mặt tiền, đường TL16 và đường QH 6,0m

420,6

200.000

84.120.000

6.000.000

7

7

38

27

VT2, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 6m

413,2

100.000

41.320.000

6.000.000

8

8

39

27

VT2, đường TL16 - đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 6m

434,3

100.000

43.430.000

6.000.000


- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô 

2. Bước giá: 3.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2017 tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, muanộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và trụ sở UBND xã Hương Bình.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

-  Từ 08h00 ngày 17/11/2017 cho đến 17h00 ngày 21/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/11/2017 tại UBND xã Hương Bình.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/11/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hương Bình.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà- Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, số điện thoại: 0234.3777177.

-Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn