Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Đại Quang Minh, địa chỉ:125 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá : Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, địa chỉ :45 Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.

3. Tên tài sản đấu giá: là 06 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.890,9 m2 (đất trồng cây hàng năm), cùng tờ bản đồ 62, tọa lạc tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT đứng tên ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Loan.

Tài sản cụ thể như sau:

1) QSD đất: diện tích 690,2 m2, thửa đất số 167, số sổ BE 502386 ngày 31/5/2011

2) QSD đất: diện tích 698,8 m2, thửa đất số 165, số sổ BE 502388 ngày 31/5/2011.

3) QSD đất: diện tích 598,4m2, thửa đất số 164, số sổ BE 502389 ngày 31/5/2011.

4) QSD đất: diện tích 598,2 m2, thửa đất số 163, số sổ BE 502390 ngày 31/5/2011.

5) QSD đất: diện tích 598,0 m2, thửa đất số 162, số sổ BE 502391 ngày 31/5/2011.

6) QSD đất: diện tích 707,3 m2, thửa đất số 161, số sổ BE 502392 ngày 31/5/2011.

Giá khởi điểm: 2.196.352.594 đồng (Hai tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm chín mươi bốn đồng)

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: khách hàng xem tài sản trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày, tại nơi có tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ và phí dịch vụ khác: 1.000.000 đồng

- Tiền đặt trước: 439.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại 125 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Thời gian: từ ngày ra thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 27/01/2018.

Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp đơn đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 31/01/2018, tại Công Ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Đại Quang Minh. Địa chỉ: 125 Phạm Hồng Thái, P. 7, TP. Vũng Tàu.

8. Hình thức đấu giá: trả giá bằng lời nói; phương thức đấu giá: trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ tại Công ty bán đấu giá tài sản Đại Quang Minh – 125 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT hoặc liên hệ ĐT số: 0254.383.9937 để biết thêm chi tiết.