Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 3009, tờ bản đồ địa chính sô 77,  phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

- Diện tích: 288,8m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất đô thị;

4.  Giá khởi điểm: 5.776.000.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

5. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 31/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Trung tâm tổ chức thu tiền đặt trước vào ngày 30/10 và ngày 31/10/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản .

Cá nhân, tổ chức nộp tiền đặt trước trước thời hạn là hoàn toàn tự nguyện.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày  03/11/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464.