Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Vị trí, đặc điểm, khu đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 02 lô.

2. Địa điểm, vị trí: Khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch phân lô đã được UBND huyện Hương Thủy (nay là UBND thị xã Hương Thủy) phê duyệt.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, nơi có tài sản đấu giá, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu

lô đất

Khu vực – vị trí

Diện

tích(m2)

Đơn giá(đồng/m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá

(đồng)

1

ONT 407

(C9)

2 mặt tiền đường QH 15,5m và đường QH rộng 11,5m

262,50

1.600.000

420.000.000

63.000.000

21.000.000

2

ONT 1

(B34)

2 mặt tiền đường QH 15,5m và đường QH rộng 11,5m

875,20

1.800.000

1.575.360.000

236.500.000

79.000.000

Tổng cộng: 02 lô

 

 

1.995.360.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Nơi có tài sản: Khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại vị trí các lô đât trên. Khách hàng xem tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ thị xã Hương Thủy hoặc UBND xã Thủy Bằng để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Từ 07 giờ 30 phút đến trước 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại UBND xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thủy.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng11 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

- Nhận hồ sơ và tiền đặt trước từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại UBND xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

b. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời gian đấu giá:Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2017.

2. Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

V. Hình thức, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567 - 0234.3548336, Website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, điện thoại: 0234.3955565 hoặc UBND xã Thủy Bằng./.