Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Long, Bình Phước

(BĐT) - Công ty CP đầu tư TC Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Bình Long, Bình Phước ủy quyền như sau: