Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Lào Cai - Phòng giao dịch Cam Đường ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai. Số C2-05, Đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Lào Cai - Phòng giao dịch Cam Đường, Số 061, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, TP Lào Cai.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 92,0m2 đất ở tại đô thị theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số W 114624, thửa đất số 88, tờ bản đồ số P17-16, do UBND thành phố Lào Cai cấp cho bà Nguyễn Thị Đường ngày 23/01/2003, tại Tổ 27, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3.2. Giá khởi điểm: 1.775.600.000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm bẩy mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

3.3. Tiền đặt trước: 5% giá trị tài sản là 88.780.000đồng (Tám mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29, 30, 31/05/2018, tại Tổ 27, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 06/06/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - CN Lào Cai.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 06, 07, 08/06/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 701570406008888, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Lào Cai.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 09/06/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Lào Cai - Phòng giao dịch Cam Đường.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai. Số C2-05, Đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ĐT: 0913 827 628 hoặc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Lào Cai - Phòng giao dịch Cam Đường, Số 061, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, TP Lào Cai. ĐT: 0203 756885.