Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 35, 341, 337, 339 đường Nguyễn Thành Ý, Khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- 04 (Bốn) Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 35, 341, 337, 339 đường Nguyễn Thành Ý, Khu dân cư Tuyên Sơn mở rộng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Diện tích đất ở mỗi lô: 272,8 m2/lô.

Giá khởi điểm: 6.529.638.420 đồng/lô

 - Thời gian xem tài sản, đăng ký và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết, thông báo bán đấu giá đến 16 giờ 00 ngày 03/7/2017.

 - Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 30 ngày 07/7/2017.

 Ghi chú:  Địa chỉ liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Điện thoại số: (0236) 3895593 - 3887678./.