Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn; khu Ao Ông Tiêu, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt; thôn Phí Trạch, xã Phương Tú; thôn Nam Chính, xã Minh Đức; khu xứ Đồng Dài I; Đồng Dài II, xã Hòa Xá; thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội như sau:   

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn: 07 thửa đất.  GKĐ: 6.200.000 đ/m2.

Khu Ao Ông Tiêu thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt: 11 thửa đất. GKĐ: 3.900.000 đ/m2.

Thôn Phí Trạch, xã Phương Tú: 20 thửa đất. GKĐ: 2.600.000 đ/m2.       

Thôn Nam Chính, xã Minh Đức: 16 thửa đất. GKĐ: 2.600.000 đ/m2.

Khu xứ Đồng Dài I; Đồng Dài II, xã Hòa Xá: 13 thửa đất. GKĐ: 5.500.000 đ/ m2.

Thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ: 07 thửa đất. GKĐ: 3.000.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 14/4/2018 đến 17 giờ 00, ngày 27/4/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật ) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Ngày 24, 26 đến 17 giờ 00 phút, ngày 27/4/2018.

- Số tiền đặt trước: Từ 30.000.000 đ – 50.000.000 đ; 500.000.000 đ.

6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thời gian, địa điểm nêu trên.

7. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

Vào 8 giờ 30’, ngày 03/5/2018 (Thứ 5) tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa.

Các thông tin xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa. SĐT: 0243.3980886.