Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước và TP.Quy Nhơn, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau: