Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ủy quyền như sau: