Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ).

1. Vị trí: Khu Bồ Kết, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn: gồm 02 ô đất

- Ô đất số 43: 281,0m2. Ô đất số 51: 258m2.

- Giá khởi điểm: 650.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng/ô đất. Tiền mua hồ sơ: 100.000đ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

3. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 30/05 và 31/05/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 01/06/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

5. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14h00’ ngày 04/06/2018 tại Hội trường UBND xã Sơn Hùng

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Sơn Hùng