Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu Mả Cố, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất gồm 02 nhóm đất: Nhóm 1 gồm 68 thửa ký hiệu từ thửa D1 đến D20, từ D35 đến D64, từ D75 đến D79, từ D82 đến D94 - Giá khởi điểm: 12.200.000 đ/01m2 - Tổng diện tích 6897,8 m2; Nhóm 2 gồm 03 thửa đất (ký hiệu D71, D72. D73) - Giá khởi điểm: 15.300.000 đ/01m2 - Tổng diện tích 273 m2; Tiền đặt trước đấu giá: 200.000.000 đồng/thửa đất; Bước giá là: 200.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 25/10/2017 đến ngày 09/11/2017 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn).

- Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất (Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000 đồng/thửa đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 08 và 09/11/2017 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá Số 5 - Quốc Gia. Số TK: 191.315.6868.8668 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (Techcombank - CN Hà Thành)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Nhóm ...   Khu Mả Cố, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: 06 và 07/11/2017 (giờ hành chính).

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 10/11/2017 (Thứ sáu) tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 11/11/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.