Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG 01/2016 xã Đại Thành, huyện Quốc Oai gồm gồm 07 thửa đất từ thửa số A01 đến thửa số A07 - Diện tích thửa đất trong khoảng từ 67,0 m2 đến 79,0 m2 - Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/01m2 – Tiền đặt trước đấu giá: 50.000.000 đồng/thửa đất; Bước giá là: 100.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 23/10/2017 đến ngày 06/11/2017 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn).

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ) - Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: TTPTQĐ huyện Quốc Oai (Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Các trường hợp nhận được sau 17h00, ngày 06/11/2017, TTPTQĐ huyện Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng/thửa đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/11/2017 đến ngày 06/11/2017 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai theo thông tin sau: “Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Số TK: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thành An”. Các trường hợp TTPTQĐ huyện Quốc Oai nhận được thông tin chuyển khoản sau 17h00 ngày 06/11/2017 sẽ không được công nhận.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 02/11/2017 và 03/11/2017 tại khu đất đấu giá.

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 07/11/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 8h00, ngày 08/11/2017 (Sáng thứ tư) tại Tại Hội trường UBND xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Quốc Oai được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ - Điện thoại:  0433.844 555.