Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị thông báo  bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau: