Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, Sơn La

(BĐT) -Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu.

3. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08 giờ 30, ngày 04/02/2018 tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu.

4. Tài sản đấu giá:

- 03 lô đất vị trí 1 tại khu đất Đài TT-TH (cũ), thị trấn Mộc Châu; GKĐ: 17.000.000 đồng/ m2.

- 64 lô đất tại khu đất LK 22+23, vị trí 1 và 2; NV 23+24, vị trí 3 và 4, Trung tâm Hành chính mới, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu; GKĐ: từ 3.000.000 đồng/ m2 đến 12.000.000 đồng/ m2.

- 01 lô đất ở khu đất Trụ sở HĐND-UBND TT NT Mộc Châu; GKĐ: 11.000.000 đồng/ m2.

- 03 lô đất khu đất Trụ sở Phòng GD-ĐT cũ, Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu; GKĐ: 15.000.000 đồng/ m2.

* Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ; 500.000 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29 đến 30/01/2018.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 19/01/2018 đến 17 giờ 30 phút ngày 01/02/2018 tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu hoặc Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 31/01 đến 02/02/2018 bằng hình thức chuyển khoản.

7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu/ Gửi qua thư đảm bảo về Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu; Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt.

Liên hệ:

- Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt, 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2004577.

- Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu