Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên môi trường huyện Mỏ Cày Nam ủy quyền như sau: