Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)

Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang)

1. Tên tài sản, nơi có tài sản:

1.1. Quyền sử dụng đất ở 23 lô đất nền tại khu Trung tâm xã Thành Công (chợ Thành Công), huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Loại đất: Đất ở nông thôn

- Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất: Hạ tầng hoàn chỉnh

- Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất:

  + Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  + Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài. 

Khu A-05 lô

STT

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đ/lô)

Tiền mua

hồ sơ
(đ/hs/lô)

Tiền đặt
trước

(đ/hs/lô)

1

17

82,94

143.113.000

100.000

27.200.000

2

18

82,94

143.113.000

100.000

27.200.000

3

19

82,94

143.113.000

100.000

27.200.000

4

20

82,94

143.113.000

100.000

27.200.000

5

21

82,94

134.695.000

100.000

25.600.000

Khu B-18 lô

STT

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đ/lô)

Tiền mua

hồ sơ
(đ/hs/lô)

Tiền đặt
trước

(đ/hs/lô)

6

1

87,94

151.740.000

100.000

28.900.000

7

2

87,75

151.413.000

100.000

28.800.000

8

3

87,77

151.447.000

100.000

28.800.000

9

4

87,79

151.482.000

100.000

28.800.000

10

5

87,81

151.516.000

100.000

28.800.000

11

6

87,79

151.482.000

100.000

28.800.000

12

7

87,69

151.309.000

100.000

28.800.000

13

14

86,70

167.201.000

100.000

31.800.000

14

15

86,20

166.237.000

100.000

31.600.000

15

16

85,90

165.658.000

100.000

31.500.000

16

17

85,90

165.658.000

100.000

31.500.000

17

18

85,40

164.694.000

100.000

31.300.000

18

19

85,20

164.308.000

100.000

31.300.000

19

20

84,80

163.537.000

100.000

31.100.000

20

21

84,70

163.344.000

100.000

31.100.000

21

22

91,80

177.036.000

100.000

33.700.000

22

23

103,60

199.793.000

100.000

38.000.000

23

24

108,70

198.595.000

100.000

37.800.000

1.2. Cho thuê Quyền sử dụng đất gắn liền 04 ki-ốt tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian cho thuê: 30 năm.

- Hình thức cho thuê: thu tiền 01 lần.

 

STT

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/kiot)

Tiền mua

hồ sơ(đ/hs/kiot)

Tiền đặt trước

(đ/hs/kiot)

Đất

Kiot

1

1

29,64

29,64

180.203.000

2.000.000

2.000.000

2

2

29,64

29,64

180.203.000

2.000.000

2.000.000

3

3

29,64

29,64

180.203.000

2.000.000

2.000.000

4

4

29,64

29,64

180.203.000

2.000.000

2.000.000

1.3. Quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 27, ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Loại đất: Đất ở nông thôn

- Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất: Không

- Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

Thửa

số

41

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm(đ)

Tiền mua

hồ sơ(đ)

Tiền đặt
trước(đ)

140,20

45.565.000

100.000

8.700.000

1.4. Quyền sử dụng đất thửa đất số 302, tờ bản đồ số 14, ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất: Đất ở mặt tiền cặp theo đường Lộ Đường Trâu.

- Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất:

  + Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

Thửa

số

302

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm(đ)

Tiền mua

hồ sơ(đ)

Tiền đặt
trước(đ)

782,90

429.812.000

200.000

81.700.000

1.5. Quyền sử dụng đất thửa đất số 381, tờ bản đồ số 14, ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Loại đất: Đất ở nông thôn.

- Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất: Đất ở mặt tiền cặp theo ĐH 16C

- Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất:

  + Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

Thửa

số

381

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm(đ)

Tiền mua

hồ sơ(đ)

Tiền đặt
trước(đ)

230,30

184.010.000

100.000

35.000.000

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày làm việc (ngày 27,28 tháng 12 năm 2017) trong giờ hành chính, tại:

- Quyền sử dụng đất ở 23 lô đất nền: Tại khu Trung tâm xã Thành Công (chợ Thành Công), huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

- Quyền sử dụng đất gắn liền 04 ki-ốt: Tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 27: Tại ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 302, tờ bản đồ số 14: Tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 381, tờ bản đồ số 14: Tại ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 08/01/2018. Cụ thể:

- Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), từ 8giờ00 đến 11giờ00 ngày 04/01/2018.

- Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 17 đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho), từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16giờ00 ngày 08/01/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Theo mục 1 của thông báo này.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo mục 1 của thông báo này.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: 03 ngày làm việc (từ ngày 04/01/2018 đến 16giờ00 ngày 08/01/2018), tại 2 địa điểm, cụ thể:

- Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), một buổi sáng ngày 04/01/2018 (từ 8giờ00 đến 11giờ00), Trung tâm sẽ cử nhân viên đến để nhận hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá.

- Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 17 đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho), đến 16giờ00 ngày 08/01/2018.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 08/01/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Đối với trường hợp người tham gia đấu giá cùng một lô (thửa) đất: Cá nhân không có quan hệ huyết thống là bố, mẹ, con và anh chị em ruột; không có quan hệ hôn nhân là vợ, chồng; một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng qui hoạch sau khi trúng giá, chấp hành đúng những quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền mua hoặc thuê đất đầy đủ, đúng thời hạn.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến 02 ngày, bắt đầu lúc 8giờ00 ngày 11/01/2018 đến ngày 12/01/2018 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) , như sau:

+ Vào lúc 8giờ00 ngày 11/01/2018 đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở 23 lô đất nền tại khu Trung tâm xã Thành Công (chợ Thành Công), huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

+ Vào lúc 8giờ00 ngày 12/01/2018 đấu giá:

a) Quyền sử dụng đất gắn liền 04 ki-ốt tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

b) Quyền sử dụng đất thửa đất số 41, tờ bản đồ số 27, ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

c) Quyền sử dụng đất thửa đất số 302, tờ bản đồ số 14, ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

d) Quyền sử dụng đất thửa đất số 381, tờ bản đồ số 14, ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Lưu ý: Thời gian đấu giá 02 ngày (từ 11/01/2018 đến 12/01/2018)chỉ là thời gian dự kiến, do đó Trung tâm kính đề nghị người tham gia đấu giá có mặt đầy đủ tại địa điểm đấu giá vào lúc 8giờ00 ngày 11/01/2018 để nghe Người điều hành cuộc đấu giá triển khai lại Quy chế cuộc đấu giá cũng như các thông tin về thời gian đấu giá cho mỗi lô (nền, thửa) đất.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, điện thoại 0273 3878 775 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), điện thoại 0273 3535 398 để biết thêm chi tiết./.