Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do CN Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo ủy quyền như sau: