Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Song, Đắk Nông

(BĐT) - VPĐD Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; các thửa đất đã có công trình đường xá, điện và đang phân lô. Tổng diện tích là 31.195,7 m2, trong đó có 11.600 m2 đất ở nông thôn, cụ thể:

Tài sản 1: Diện tích 4.878 m2, thửa đất số 108, tờ bản đồ số 30; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 2.000 m2, thời hạn sử dụng lâu dài. Đất trồng cây lâu năm 2.878 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2058; Tài sản gắn liền với đất 01 nhà cấp 4 và 01 nhà kho phân bón.

Tài sản 2: Diện tích 17.076,1 m2, thửa đất số 109, tờ bản đồ số 30; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 5.600 m2, thời hạn sử dụng lâu dài. Đất trồng cây lâu năm 11.476,1 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2058.

Tài sản 3: Diện tích 9.241,6 m2, thửa đất số 110, tờ bản đồ số 30; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 4.000 m2, thời hạn sử dụng lâu dài. Đất trồng cây lâu năm 5.241,6 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2058.

(Tất cả tài sản trên được bán một lần).

Tổng giá khởi điểm 03 tài sản: 32.500.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (trong giờ hành chính).

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút , ngày 07/8/2018, tại VPĐD Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Đắk Lắk, số 08 Tú xương, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Điện thoại: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509 - 01658659334;  Fax: (0262) 3707879).