Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin ủy quyền như sau: