Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, Gia Lai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chư Sê ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên.

Địa chỉ giao dịch: Số 174 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0914.220.477 – 0918.015.679 

- Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chư Sê.

Địa chỉ: Số 761 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

I. Tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất:

1.1 Tài sản 1: Đất tại khu quy hoạch dân cư Trung tâm hành chính xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 27 lô.

Tổng diện tích 27 lô có diện tích 4.053,3m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Đấu giá để giao đất thu tiền sử dụng đất, trả tiền 01 lần.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Tổng Giá khởi điểm của 27 lô đất là: 2.938.841.800 đồng (Hai tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).

Tài sản 2: Khu quy hoạch thửa đất số 38, tờ bản đồ số 45, thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 5 lô.

Tổng diện tích 5 lô có diện tích 685,95m2.

Mục đích sử dụng: Đất Thương mại và dịch vụ.

Hình thức: Đấu giá quyền thuê đất, trả tiền 01 lần.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Tổng Giá khởi điểm của 5 lô đất là: 741.636.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

Tài sản 3: Thửa đất số 327, tờ bản đồ 38, TDP3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 1 lô.

Diện tích: 199m2;

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Hình thức: Đấu giá để giao đất thu tiền sử dụng đất, trả tiền 01 lần.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giá khởi điểm của thửa đất là: 1.146.240.000 đồng (Một tỷ, một trám bốn mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tài sản 4: Khu dân cư Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng số lô: 17 lô.

Tổng diện tích 17 lô có diện tích 2.723m2; (Kèm theo phụ lục chi tiết).

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Hình thức: Đấu giá để giao đất thu tiền sử dụng đất, trả tiền 01 lần.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Tổng Giá khởi điểm của 17 lô đất là: 6.294.840.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tài sản 5: Khu quy hoạch dân cư làng Á, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê.

Lô số: 21.

Diện tích 373,5m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Đấu giá để giao đất thu tiền sử dụng đất, trả tiền 01 lần.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Giá khởi điểm là: 358.560.000 đồng (Ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tài sản 6: Khu quy hoạch khu vực trạm Y tế cũ xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê.

Tổng số lô: 02 (B2+B3).

Tổng diện tích: 378m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Đấu giá để giao đất thu tiền sử dụng đất, trả tiền 01 lần.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Tổng giá khởi điểm 02 lô là: 136.080.000 (Một trăm ba mươi sáu triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng).

Tiền đặt cọc 10% nộp vào tài khoản:

II. Một số nội dung liên quan:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó

2. Điều kiện tham gia đấu giá: Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (mẫu do đơn vị thực hiện đấu giá phát hành).

- Một trong các giấy tờ sau: Giấy CMND (kèm hộ khẩu, hộ chiếu); Giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề (bản photocopy).

- Nộp phí tham gia đấu giá theo quy định.

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 10% trên giá khởi điểm đối với từng thửa (lô) đất bằng tiền VNĐ.

3. Lệ phí và tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia phải nộp Tiền đặt trước (tiền cọc) = 10% Giá khởi điểm của thửa (lô) đất. Phí tham giá theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

4. Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Địa điểm nộp tiền: tại Kho bạc nhà nước huyện Chư Sê, nếu quá thời hạn quy định sẽ hủy kết quả trúng đấu giá và không được nhận lại số tiền đã đặt cọc trước đó.

5. Hình thức bán: Đấu giá công khai, trực tiếp từng thửa (lô) đất bằng lời nói.

6. Phương thức đấu giá: Trả giá lên (theo quy chế do Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nguyên ban hành).

7. Thời gian xem tài sản và thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 14 giờ 00 ngày 14/11/2017.

8. Thời gian đăng ký đấu giá (nộp tiền đặt cọc 10%): Từ ngày 13/11/2017 đến 15 giờ 00 ngày 14/11/2017.

9. Địa điểm tham khảo hồ sơ; xem tài sản bán đấu giá: Tại Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, địa chỉ số 761 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên, địa chỉ số 174 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

10. Thời gian, địa điểm bán đấu giá đối với từng tài sản như sau

* Tài sản 1: Đất tại khu quy hoạch dân cư Trung tâm hành chính xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 17/11/2017.

- Tại trụ sở UBND xã Ia Pal.

* Tài sản 2: Khu quy hoạch thửa đất số 38, tờ bản đồ số 45, thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/11/2017

- Tại trụ sở UBND thị trấn Chư Sê

* Tài sản 3: Thửa đất số 327, tờ bản đồ 38, TDP3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 20/11/2017

- Tại trụ sở UBND thị trấn Chư Sê

* Tài sản 4: Khu dân cư Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Vào lúc 08 giở 00 phút ngày 20/11/2017

- Tại trụ sở UBND thị trấn Chư Sê

* Tài sản 5: Khu quy hoạch dân cư làng Á, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/11/2017

- Tại trụ sở UBND xã Ia Hlốp

* Tài sản 6: Khu quy hoạch khu vực trạm Y tế cũ xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 17/11/2017

- Tại trụ sở UBND xã Ia Hlốp.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký đấu giá xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên, địa chỉ: 174 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai hoặc Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, địa chỉ: 761 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để đăng ký và biết thêm chi tiết./.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng tham gia đấu giá phải mang theo CMND, hộ khẩu, …

Điện thoại: 0914.220.477 – 0918.015.679  Website: daugiataisantaynguyen.com