Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung tại Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau: