Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa (Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang (Số 6 đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

1. Khu dân cư Noong Phường, thôn Noong Phường, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa (03 lô).

Lô đất số 09, 10, 11. Diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 250.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 30.000.000đồng/lô.

2. Khu dân cư trung tâm xã Tân Mỹ thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa (08 lô).

- Lô đất số 18, 19, 20. Diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 150.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 15.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 14, 15, 16, 17. Diện tích 130,0m2/lô. Giá khởi điểm 156.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 15.000.000đồng/lô.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 23/01/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2018.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Chiêm Hóa, UBND xã Minh Quang và UBND xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa từ ngày 02/01/2018; xem tài sản từ ngày 18/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 02/01/2018 đến ngày 23/01/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Trực bán, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 23/01/2018 tại Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa.

Hồ sơ tham gia với giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000đồng/hồ sơ; giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000đồng/hồ sơ.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 26/01/2018 tại Hội trường Nhà Văn Hóa trung tâm xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.