Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp – Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 03 lô đất thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gồm:

Lô đất số 12 – đường Hoàng Văn Thụ

Diện tích: 180 m2 (Một trăm tám mươi mét vuông)

Giá khởi điểm: 599.580.000 đồng (Năm trăm chín mươi chín triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng)

Lô đất số 31 – đường Hùng Vương

Diện tích: 180 m2 (Một trăm tám mươi mét vuông)

Giá khởi điểm: 720.720.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

Lô đất số 230 – đường Phan Đăng Lưu

Diện tích: 583,2 m2 (Năm trăm tám mươi ba phẩy hai mét vuông)

Giá khởi điểm: 1.413.676.800 đồng (Một tỷ bốn trăm mười ba triệu sáu trăm bảy mươi sáu ngàn tám trăm đồng)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở lâu dài

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 16/3/2018 tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 16/3/2018, đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 16/3/2018 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 19/3/2018 tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp

7. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

Có CMND và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) (Sao y bản chính);

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản;

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216