Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

26 thửa (lô) tọa lạc tại thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bao gồm các lô có ký hiệu như sau: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2 (Có bảng tổng hợp các lô đất kèm theo).

Tổng diện tích: 6.013,3 m2

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn    - Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Tổng giá khởi điểm: 8.791.282.900đ (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn, chín trăm đồng).

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu: 01% (Một phần trăm).

Hình thức đấu giá: Bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá cho đến khi không còn khách hàng trả giá.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 01/12/2017, tại Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 23/11/2017, tại nơi có tài sản là: Thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 01/12/2017 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước hoặc Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng . Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

- Thời gian đấu giá: 8h30 phút ngày 04/12/2017.

- Địa điểm đấu giá: Hội Trường UBND huyện Bù Đăng

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành.

2/CMND, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có sao y, chứng thực.

3/Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% trên giá khởi điểm của các lô đất đăng ký đấu giá.

4/Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

+ 100.000 đồng/ hồ sơ đối với giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống.

+ 200.000 đồng/ hồ sơ đối với giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860216.