Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Bình ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các xã như sau: Xã Song Phú; Dự án đầu tư xây dựng chợ Ba Phố xã Bình Ninh; xã Loan Mỹ; xã Tường Lộc được phân thành 16 lô nền. Diện tích: Từ 36,6 m2 đến 1.809,7 m2, loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời gian sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm: Từ 26.200.000 đồng/01 lô nền đến 435.880.000 đồng/01 lô nền.

Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 21/11/2017, tọa lạc Xã Song Phú; xã Bình Ninh; xã Loan Mỹ; xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Bình trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 21/11/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long, trong giờ làm việc.

Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền; Khoản tiền đặt trước : Từ 2.600.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền đến 43.500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô nền.

Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 20/11/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/11/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện được tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu Trung tâm quy định (đối với cá nhân nộp bản photo CMND; đối với tổ chức nộp bản photo giấy ĐKKD và CMND của người đại diện theo pháp luật). Khoản tiền đặt trước (đăng ký theo danh sách vị trí các thửa đất), người tham gia đấu giá nộp cùng với hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 24/11/2017 tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tam Bình (Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp 03 vòng.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321./.