Đấu giá Hệ thống máy chiếu phim STRONG 35 tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Nhà Văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản đấu giá: Hệ thống máy chiếu phim STRONG 35 ly do Mỹ sản xuất, được đưa vào sử dụng từ năm 2002

Tài sản của Nhà Văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội thuộc Thành đoàn Hà Nội

2. Giá khởi điểm: 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng)- Đã bao gồm thuế GTGT;

Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức đấu giá lên.

4. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 17/05/2018 đến 16h00 ngày 25/05/2018

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Mọi khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản đăng ký trực tiếp tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ ngày 17/05/2018 đến ngày 25/05/2018 ( giờ hành chính)

6. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 23/05/2018 đến ngày 24/05/2018 (giờ hành chính)

Tại: Nhà Văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội – Địa chỉ: Đảo hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam;

7. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 25/05/2018 (Báo có đến 16h00)

8. Tổ chức đấu giá: Ngày 28/05/2018 tại Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

9. Thông tin xin liên hệ: CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728/Fax: 024.39842738.