Đấu giá Gạo nhập kho năm 2017 tại Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM.

Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long, địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá: Gạo nhập kho năm 2017. Số lượng: 2.200.000 kg. Giá khởi điểm: 19.140.000.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/3/2018 đến ngày 12/3/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước:  Từ ngày 12/3/2018  đến  ngày 14/3/2018.

Số Tiền đặt trước: 1.914.000.000 đồng.

Thời gian xem tài sản: ngày 08/3/2018 và ngày 09/3/2018 tại Kho Chi cục DTNN Tháp Mười, Chi cục DTNN Tam Nông, Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Thời gian Tổ chức đấu giá: Ngày 15/3/2018 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long, địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá  Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028 22 455 120.

Kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên hệ trực tiếp tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn để đăng ký  tham gia đấu giá tài sản trên.