Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, sản phẩm chủ chốt nhựa vật liệu xây dựng (ống nhựa PVC, ống nhựa PPR ống nhựa HDPE)…

Vốn điều lệ: 818.609.380.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 24.159.906 cổ phần

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá: 09/03/2018

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 10 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 20.000 cổ phần

Khối lượng tối đa: 24.159.906 cổ phần

Ngày phát hành: 09/03/2018