Đấu giá cho thuê đất tại TP. Pleiku, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú Tại xã Diên Phú, TP. Pleiku, Gia Lai

2. Tên Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá: Doanh Nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát Đ/c: 176B Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Tên tài sản bán đấu giá: Đấu giá cho thuê 19 lô đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm:

- Vị trí giáp đường QH D5: 02 lô.

- Vị trí thuộc đường QH D1, D2, D3, D4: 13 lô.

- Vị trí giao nhau (lô góc) giữa các đường QH D2,D4; D3,D4; D1,D3; D2,D3 : 03 lô.

- Vị trí tiếp giáp 2 mặt đường QH D3, D5 (lô góc C54): 01 lô.

Tổng diện tích: 63.509,99 m2 .

Tổng giá khởi điểm: 22.713.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ bảy trăm mười ba triệu ba trăm ngàn đồng)

Nguồn gốc:

Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Hình thức: Thuê đất, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

1. Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đạichúng và được niêm yết tại: UBND xã Diên Phú; Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát.

2. Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm.

3. Phí tham gia đấu giá: Thửa đất có diện tích từ 0,5ha trở xuống thì tiền phí là 1.000.000đ/hồ sơ; thửa đất có diện tích trên 0,5ha đến dưới 2ha thì tiền phí là 3.000.000đ/hồ sơ

4. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: Từ ngày thông báo niêm yết đến 15 giờ 00 phút, ngày 04/12/2017 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm xem tài sản: Cụm công nghiệp Diên Phú, thôn 5, xã Diên Phú, TP. Plieku, tỉnh Gia Lai

6. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/11/2017 đến 15 giờ 00 phút, ngày 05/12/2017 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 04/12/2017 đến 15 giờ 00 phút, ngày 05/10/2017 (trong giờ hành chính)

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

9. Ngày đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/12/2017

10. Địa điểm đấu giá dự kiến: Tại Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú (thôn 5, xã Diên Phú, TP. Plieku, Gia Lai).

11. Hình thức, Phương thức đấu giá: Đấu giá công khai trực tiếp bằng lời nói theo từng lô đất.Phương thức trả giá lên

12. Địa điểm bán hồ sơ tại hai nơi: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát và Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú

13. Thông tin liên hệ ( để đăng ký và biết xem chi tiết)

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát số 176B Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339.

- Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú địa chỉ: thôn 5, xã Diên Phú, TP. Pleiku, Gia lai