Đấu giá cây cao su thanh lý tại Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam tại Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Tây Ninh ủy quyền như sau: