Đấu giá cây cao su thanh lý tại Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam tại Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:

1.Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh tại TPHCM - Công ty hợp danh bán ĐGTS Bắc Trung Nam – 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q.Tân Bình.

2.Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Tân Biên - Xã Tân Hiệp – Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh

3.Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

+ Cây Cao su thanh lý: Diện tích: 113,84 ha.

+ Giá khởi điểm: 56.264.000.000 (năm mươi sáu tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Giá trên là giá bán trọn gói, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT, Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp mặt bằng để giao lại cho người có tài sản theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần. Công ty BTN cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ để xem tài sản; Chi phí xem tài sản khách hàng chịu.

Địa điểm: Nông trường Xa Mát, Tân Hiệp, Bổ Túc thuộc Cty CP cao su Tân Biên.

5. Thời gian-địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ HC từ ngày 29/01/2018 đến 16giờ ngày 06/02/2018.Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

Địa điểm: Chi nhánh Công ty hợp danh bán ĐGTS Bắc Trung Nam - 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM và Phòng KHĐT Công ty CP cao su Tân Biên - Xã Tân Hiệp – Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7.Thời gian/địa điểm nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm/Địa điểm: VP Chi nhánh tại TP.HCM-Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam và Phòng KHĐT Công ty CP Cao su Tân Biên.

8. Tiền đặt trước: 11.250.000.000đồng (mười một tỷ, hai trăm năm mươi triệu).

9.Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót đến 16giờ00 ngày 06/02/2018.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

11. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 09h30 ngày 09/02/2018.Tại NVH Công ty CP Cao su Tân Biên.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc xem tại trang web: www.daugiabtn.com.