Đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất, kinh doanh, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc – hóa dầu; …..

Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     241.556.969 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 17/01/2018

Giá khởi điểm:      14.600 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100

Khối lượng tối đa: 241.556.969 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà ĐTNN được phép mua:       241.556.969 cổ phần

Ngày phát hành:  17/01/2018