Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xay xát và sản xuất bột thô; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ thịt; Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa,…

Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 10.814.450 cổ phần

Lần đấu giá:         2

Thời gian đấu giá: 22/02/2018

Giá khởi điểm: 10.450 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0 cổ phần

Bước giá: 10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 10.814.450 cổ phần

Khối lượng tối đa: 10.814.450 cổ phần

Ngày phát hành: 22/02/2018