(BĐT) - Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với tổng doanh thu đạt hơn 666 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ mảng dịch vụ vận tải.
Quý III/2021, tổng doanh thu PVTrans đạt hơn 666 tỷ đồng

Quý III/2021, tổng doanh thu PVTrans đạt hơn 666 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục giảm 25% còn 100 tỷ đồng, phần lớn do hụt thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 63% lên hơn 49 tỷ đồng. Kết quả, PVTrans báo lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, giảm 17%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVTrans đạt gần 2.070 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 362 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, do tác động của dịch bệnh dẫn đến nhu cầu vận chuyển trong kỳ giảm, các chi phí phục vụ cho việc giao hàng tăng; đồng thời, phát sinh các chi phí phục vụ cho việc phòng chống dịch.