(BĐT) - Ngày 31/3 tới đây, UBND tỉnh Hậu Giang dự kiến tổ chức đấu giá hơn 14,32 triệu cổ phần nắm giữ tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (viết tắt là Trung tâm), tương đương 49% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 10.000 đồng/CP.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đợt thoái vốn này nằm trong kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Trung tâm. Ngoài số cổ phần chào bán ra bên ngoài, 57 nghìn cổ phần sẽ chào bán ưu đãi cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế và 208 nghìn cổ phần chào bán cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc tại Trung tâm. Sau IPO, Nhà nước nắm giữ 50,1% vốn điều lệ của Trung tâm.

Trung tâm hiện có vốn điều lệ 292,3 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch… Doanh thu và lợi nhuận của Trung tâm năm 2018 lần lượt đạt 28,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.