(BĐT) - Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình nợ công của Mỹ được dự báo ra sau từ nay đến năm 2050?
[Infographic] Tổng quan 150 năm nợ công của Mỹ ảnh 1

Nguồn: Visual Capitalist