(BĐT) - Theo kế hoạch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương vào ngày 31/8/2020. Tuy nhiên, do chỉ có một nhà đầu tư đăng ký, HNX đã hủy phiên IPO này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giống gia súc Hải Dương tiền thân là Trung tâm Giống gia súc số I Cầm Khê, được thành lập năm 1995. Sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty là chăn nuôi lợn đực giống, chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt. Công ty liên tục thua lỗ trong 3 năm 2017 - 2019.