(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới trong cả năm 2016 đã đạt kỷ lục cao chưa từng có. 

Từ đầu năm đến ngày 20/12/2016, đã có 110.100 DN thành lập mới, tăng 16,2% so với năm 2015. Số vốn cam kết đưa vào thị trường là 891.094 tỷ đồng, đạt bình quân 8,09 tỷ đồng cho mỗi DN thành lập mới; tăng 48,1% so với 2015. Số DN quay trở lại hoạt động trong năm 2016 là 26.689 DN, tăng 43,1%.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, đây là những con số hết sức “sống động” về sự tăng trưởng của DN Việt Nam những năm gần đây.

“Điều đó cho thấy sức sống của môi trường kinh doanh và những cơ hội đầu tư kinh doanh tiếp tục mở ra, thị trường chắc chắn sẽ cạnh tranh hơn và đây chính là động lực phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập”, Thứ trưởng nhận định.