(BĐT) - Ban Quản lý dự án điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đấu thầu rộng rãi quốc tế lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 40 (TB-01) Cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.
 Đập thủy điện Ialy. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đập thủy điện Ialy. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 40 có giá dự toán 1.562,029 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Thời gian thực hiện hợp đồng 1.095 ngày. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 29/7 - 28/9/2021.

Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng có tổng vốn đầu tư 6.398,63 tỷ đồng. Tháng 4/2021, EVN đã ký hợp đồng thi công Gói thầu số 37 (XL-05) với Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Sông Đà - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty CP Lilama 10, với giá trị hợp đồng 2.365,45 tỷ đồng.