• Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng: Chọn xong nhà thầu, chuẩn bị khởi công

    29/04/2021 14:00

    (BĐT) - Hai tháng kể từ thời điểm mở thầu, Ban Quản lý dự án điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNPMB2) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 37 (XL-05) Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy (mở rộng). Gói thầu có giá dự toán 2.367,796 tỷ đồng, thu hút sự tham gia cạnh tranh của 2 liên danh nhà thầu. EVNPMB2 cho biết, Dự án sẽ được khởi công trong quý II/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư