Hội thảo trao đổi thông tin đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
Tên hội thảo: Hội thảo trao đổi thông tin đấu thầu các gói thầu thuộc dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh ảnh hưởng bởi hạn hán do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ" (ADB8).

Thông tin chung: Các gói thầu xây lắp trong khuôn khổ Dự án ADB8 nhằm nâng cấp, cải tạo và hiện đại hóa từng phần các hệ thống công trình thủy lợi tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông và Đắk Lắk thông qua (i) Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước tưới cho nông nghiệp; (ii) Nâng cấp, cải tạo các hệ thống thủy lợi. Cụ thể:

- Tổng số gói thầu: 17 gói thầu.

- Giá trị các gói thầu: Khoảng từ 37,3 tỷ đến 224,7 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Vốn ODA vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Từ Quý 4 năm 2022.

Nội dung:

- Giới thiệu chung về dự án, nội dung và tiến độ chuẩn bị cho công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp.

- Các yêu cầu sơ bộ về năng lực và điều kiện trúng thầu cho các gói thầu cụ thể.

- Hỏi và đáp các vấn đề liên quan.

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng phần mềm Zoom. Thông tin đăng nhập cần thiết sẽ được cung cấp sau khi hoàn tất đăng ký theo link dưới đây.

Thời gian: 8 giờ 30 - 12 giờ 00 Thứ 2, ngày 28/02/2022.

Chủ trì hội thảo: Ban Quản lý dự án Trung ương (CPMU) và các Ban QLDA các tỉnh (PPMUs).

Tham gia cung cấp thông tin và trao đổi thông tin: CPMU, PPMUs và chuyên gia ADB.

Đối tượng hướng tới: Các nhà thầu quan tâm.

Đăng ký tham dự: Điền thông tin theo mẫu tại link https://forms.office.com/r/JsLJJhM4E4.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư