(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020 vừa được công bố, Công ty CP Hóa An (mã chứng khoán: DHA) ghi nhận doanh thu 104,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 24,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,8% và 59% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý III chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong khi các hoạt động khác không có biến động lớn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 278 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 67,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17,1% và 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 302,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,8% và 11,3% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, Công ty dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 112,1% kế hoạch lợi nhuận năm.