(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phần đất công (trường quân sự cũ - khu A) để thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp xây dựng nhà ở (Khu A), thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Khu đất bán đấu giá có vị trí tại ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, giáp Quốc lộ 1. Tổng diện tích thực hiện Dự án là 8.890,57 m2, trong đó đất ở là 4.212,17 m2, đất giao thông là 3.265,7 m2, đất công viên - cây xanh là 1.263,9 m2, đất trạm xử lý nước thải là 148,8 m2.

Khu đất được quy hoạch để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2149/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 9/11/2021.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 46,041 tỷ đồng. Trong đó, quyền sử dụng đất trong phạm vi dự án, mục đích sử dụng đất đối với đất ở tại đô thị (diện tích 4.212,17 m2) là 43,579 tỷ đồng; tài sản gắn liền với đất là 2,462 tỷ đồng.

Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản nêu trên.