TP.HCM ban hành Quy chế đấu giá tài sản bị tịch thu

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa ban hành Quy chế đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại địa bàn Thành phố.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đấu giá tài sản theo quy chế này gồm: cơ quan, tổ chức chủ trì quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; tổ chức đấu giá tài sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.                 

Thu Giang