Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí thanh lý tàu Hercules M

(BĐT) - Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION) tổ chức bán thanh lý tàu Hercules M như sau:

Tài sản thanh lý: Tàu Hercules M.

Object to be sold: Hercules M vessl.                        

Deadweight (summer): 97,174 DWT.             

Cờ: VIỆT NAM (Flag: VIETNAM)

Năm đóng: 1995 (Year built: 1995)

Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh.     

Mode of sales: Competitive bidding.

Hạn chót đăng ký nhận hồ sơ chào giá (không đồng): 16h00, ngày 15 tháng 4 2018.        

Register deadline (0,00USD): 16:00, 15th April 2018.

Tổ chức khảo sát tàu Hercules M: Từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Inspection schudule of Hercules M vessel (for Buyer): From 09th April 2018 to 18th April 2018.

Hạn chót nhận thư chào giá: 14h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018 (chào giá bằng phong bì kín). Deadline of offering: 14:00, 20th April 2018 (offer must be in sealed envelope).

Liên hệ đăng ký chào giá:

Contact to: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Petrovietnam Transporation Corporation).

Tầng 2, Tòa nhà PVFC Co, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Level 2, PVFC Co Building, No. 43 Mac Dinh Chi, DaKao Ward, District 1, Ho Chi Minh Citi, S.R Viet Nam.

Contact: Mr. Bùi Văn Viện - HP: (+84) 902633718; Email: shmc@pvtrans.com.

PV