Sở Giao dịch I - VDB thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Trường Trung học tư thục du lịch miền Trung

Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt nam (VDB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản:

Tên: Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, địa chỉ tài sản, chất lượng của tài sản bán đấu giá:

- Tài sản bao gồm:  Hệ thống Trạm điện bao gồm: Trạm biến áp kiểu trong nhà 180 KVA-10 (22)/0.4 KV (trạm biến áp kiểu kín); Đường dây 22KV: đường dây trên cao, chiều dài 1.025 m; Đường dây 0,4 KV: đường dây cáp đi ngầm có chiều dài 560 m ( Hệ thống Trạm điện đã đưa vào sử dụng từ năm 2006, hiện sử dụng bình thường) và Hạng mục Cơ sở thực tập (Nhà xây dựng dở dang đến mái tầng 2, chưa hoàn thiện)

- Địa chỉ tài sản: Tại Trường Trung học tư thục du lịch Miền Trung. Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 157.563.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trước ngày 16/11/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Tín dụng 3, Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Số 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39425845. Di động: 0913.359.927 (Chị Hương).