(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2019, toàn Tỉnh triển khai lựa chọn nhà thầu cho 1.460 gói thầu sử dụng vốn nhà nước với tổng giá gói thầu 3.608,574 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 3.545,874 tỷ đồng, chênh lệch giảm 62,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,74% thông qua đấu thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, có 101 gói thầu đấu thầu qua mạng với tổng giá gói thầu 566,288 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu 553,026 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu 13,262 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,34%. Năm 2019, Hà Tĩnh đấu thầu rộng rãi (không qua mạng) 255 gói thầu với tổng giá trị là 2.716 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.673 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu 43,262 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,59%. Bên cạnh đó, có 1.056 gói thầu sử dụng vốn nhà nước được chỉ định thầu với tổng giá gói thầu 221,685 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 216,949 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu 4,736 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,14%...

Năm 2019, tỉnh Hà Tĩnh có 512 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên với tổng giá trị là 828,705 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 772,302 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu 56,403 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,81%...