Gói thầu: Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và CAPI phiếu hộ - Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán In, phát hành xuất bản phẩm "Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và CAPI phiếu hộ - Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024"

Bên mời thầu: Nhà Xuất bản Thống kê

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh như sau: Có giấy phép hoạt động in do cơ quan có thẩm quyền cấp; có chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; có chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14000:2015; đạt tiêu chuẩn RoHS (Hạn chế sử dụng chất độc hại). Cam kết sản phẩm được thiết kế chế bản và in trên công nghệ kẽm CTP.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn RoHS (Hạn chế sử dụng chất độc hại) còn được gọi là Chỉ thị 2002/95/EC, được thông qua bởi Liên minh châu Âu (EU) về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử (được gọi là EEE). Tất cả các sản phẩm lưu thông tại thị trường EU sau ngày 01/7/2006 phải tuân thủ và đạt tiêu chuẩn RoHS.

Như vậy, sản phẩm của Gói thầu là sản phẩm in ấn, không phải là thiết bị điện và điện tử, không thuộc phạm vi áp dụng của Chứng nhận đạt tiêu chuẩn RoHS. Phạm vi thực hiện của Gói thầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, không phải thuộc thị trường EU.

Việc HSMT yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng tiêu chuẩn không phù hợp với phạm vi cung cấp và phạm vi thực hiện của Gói thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Theo Văn bản số 76/CV-PICC ngày 08/4/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư dự án Việt Nam (đơn vị tư vấn của Bên mời thầu), đơn vị tư vấn đồng ý với ý kiến của Nhà thầu là huỷ bỏ yêu cầu nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh đạt tiêu chuẩn RoHS (Hạn chế sử dụng chất độc hại).

Lý do huỷ bỏ: Để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, không gây hạn chế trong đấu thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu không điều chỉnh HSMT.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP In và Văn hóa phẩm Ninh Bình.

Chuyên đề