Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế can thiệp mạch vành, não, tim bẩm sinh, điện sinh lý (RF), tạo nhịp tim, toce, mật tập trung cấp địa phương năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm vật tư y tế can thiệp mạch vành, não, tim bẩm sinh, điện sinh lý (RF), tạo nhịp tim, toce, mật tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế KTA tham dự Gói thầu “Mua sắm vật tư y tế can thiệp mạch vành, não, tim bẩm sinh, điện sinh lý (RF), tạo nhịp tim, toce, mật tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” với 10 mã phần (lô). Trong đó có các mã phần (lô):

PP2300551354 - Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ;

PP2300551357 - Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ;

PP2300551358 - Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 14/3/2024, Công ty TNHH Trang thiết bị y tế KTA có văn bản kiến nghị đến Bên mời thầu xem xét, đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT). Công ty TNHH Trang thiết bị y tế KTA là một trong những nhà thầu bị loại vì bị đánh giá không đạt thông số kỹ thuật tại Phần PP2300551354, Phần PP2300551357 và Phần PP2300551358. Nhà thầu cho rằng, hàng hóa Nhà thầu tham dự đáp ứng 100% thông số kỹ thuật của HSMT được thể hiện trên tài liệu catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng mà Nhà thầu đã nộp.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 18/3/2024, sau khi nhận được Công văn kiến nghị số 1403/KTA-CVKN ngày 14/3/2024 của Công ty TNHH Trang thiết bị y tế KTA. Hội đồng đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam kiểm tra lại tiêu chí đặc tính kỹ thuật bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật với các tài liệu Nhà thầu cung cấp trong HSDT và báo cáo cho Hội đồng đấu thầu Bệnh viện thống nhất như sau:

Số thứ tự HSMT:171, mã phần lô: PP2300551354. Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị là có tiêu chuẩn: Phủ thuốc: Sirolimus, Liều lượng: ≥ 3,9 µg/mm. Đáp ứng của Công ty là 1µg/mm2. Sau khi Công ty có kiến nghị, Hội đồng đã xem lại bảng quy đổi của hàm lượng thuốc giữa đơn vị mm và mm2, Hội đồng thống nhất chấm lại mã sản phẩm 171 ĐẠT tiêu chuẩn kỹ thuật.

Số thứ tự HSMT:174, mã phần lô: PP2300551357. Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị là có tiêu chuẩn: Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc Sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu. Đáp ứng của công ty là: Khung giá đỡ động mạch vành các cỡ phủ thuốc Sirolimus có phủ lớp polymer phân hủy sinh học (Biodegreable). Sau khi Công ty có kiến nghị, Hội đồng đã xem lại thông số của nhiều loại stent, Hội đồng thấy có sự tương đồng của 2 từ này nên Hội đồng chấm lại mã sản phẩm 174 ĐẠT thông số kỹ thuật.

Số thứ tự HSMT là 175, mã phần lô: PP2300551358. Yêu cầu kỹ thuật của đơn vị có tiêu chuẩn: Thiết kế 2 thanh nối trên mỗi phân đoạn. Catalogue và bảng hướng dẫn sử dụng trong hồ sơ dự thầu không ghi chi tiết này. Sau khi Công ty có kiến nghị, Hội đồng đã xem lại trong hình ảnh khi bung stent có 2 thanh nối trên mỗi phân đoạn. Do đó Hội đồng chấm lại mã sản phẩm 175 ĐẠT thông số kỹ thuật.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Hội đồng đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam sẽ làm các văn bản cần thiết gửi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia xin điều chỉnh. Hội đồng đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn này.

Chuyên đề